Om föreningen

Föreningen WestCoast Caching Halmstad – WCCH bildades 2013 av ett gäng glada och inspirerade geocachare. Geocachingföreningen godkändes av skatteverket den 20 juni 2013. Föreningens syfte är angivet i stadgarnas §3. Där står det:

Föreningen är en ideell förening som är religiöst och politiskt obunden, med syfte att genom olika arrangemang och aktiviteter främja den sociala gemenskapen för geocachare samt fungera som kontakt för personer som vill veta mer och/eller lära sig om geocaching samt att upprätta kontakt med andra geocachingföreningar i Sverige.

Nuvarande styrelse

Sedan årsmötet som hölls 2018 består styrelsen av följande personer.

Ordförande – Micael Lönnesjö (Muvve) & Linda Johansson (Colorful life)
Sekreterare – Max Peronius
Kassör – Lars Lindström (gitolars)

Marie Andersson (ena halvan av Hassemarie)
Krister Johansson (k.kronblom)
Niklas Hagenfeldt (Kiwigänget)

 

Kommentarer är stängda